STRUKTUR BÖLMƏLƏRİ

Laboratoriyalar

Ağac və kol bitkiləri laboratoriyaları

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyası

Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyası

Çiçəkçilik laboratoriyası

Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi laboratoriyası

Şöbələr

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya texnologiyaları şöbəsi

Bağ təsərrüfatı

Şamaxı Dayaq Məntəqəsi

Sektorlar

Toxumçuluq sektoru

Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə sektoru

Şuralar

Elmi Şura

Gənc alim və mütəxəssislər şurası

Azad Həmkarlar İttifaqı

Veteranlar şurası